Strona glownaKontakt
Szanowni Właściciele:

   

 

OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES USŁUG ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Biuro nasze zlokalizowanie jest w centrum Gdańska.

Forma prawna firmy jest działalność gospodarcza zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pod numerem 135829. Numer licencji zarządcy 10922.

Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń FILAR S.A. , Numer polisy F-0021221.

Cena usługi odpowiada cenom obowiązującym na rynku, a jej wysokość zależna jest od typu zarządzanej nieruchomości - czy jest to nieruchomość mieszkaniowa, biurowa, handlowa, itd.


 
   
 

Umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi zawierane są zgodnie z:

1. Art.18.1 ustawy o własności lokali, w którym zarządca odpowiedzialny jest wobec właścicieli za administrowanie nieruchomością, a wobec instytucji państwowych za przestrzeganie prawa przez wspólnotę

2. W oparciu o umowę zawarta ze Wspólnota Mieszkaniowa. W takim przypadku zarządca pełni role administratora odpowiedzialnego w stosunku do Właścicieli za prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, natomiast odpowiedzialność wobec instytucji państwowych pozostaje po stronie właścicieli bądź wybranego przez wspólnotę Zarządu.

Wyspecjalizowany charakter naszej usługi zarządzanie, w tym administrowanie, księgowość i usługi konserwacyjne w pełni zaspakajają wymogi wszystkich przepisów prawa dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych.

Biuro nasze współpracuje z wieloma firmami budowlanymi, jak również sprzątającymi budynek oraz teren wokół budynku wraz z pielęgnacją zieleni.

Zarząd Wspólnoty decyduje o wyborze kontrahenta, który wykona usługi dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Staramy się prowadzić wszelkie czynności administracyjne bez konieczności wizyty w siedzibie naszej firmy – to my jesteśmy obecni na budynku, praca swa dążymy do budowania więzi z mieszkańcami, by lepiej zrozumieć potrzeby Wspólnoty.

Nasza firma preferuje pełną kontrole finansów Wspólnoty przez Zarząd lub osobę wybrana spośród Właścicieli, która otrzymuje kartę bankowa umożliwiającą codzienny podgląd do konta.

Taka forma współpracy umożliwia nam bezkonfliktowe zarządzanie nieruchomością.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, wszelkie obowiązki zarządcy nieruchomości będą wynikały z podpisanej umowy o administrowanie – zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z postanowieniami Właścicieli oraz zgodnie z Ustawa o własności lokali ( Dziennik Ustaw z 2000r. nr.80 poz.903 z późniejszymi zmianami).